http://www.tpt-shop.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

HOME

PRODUCTS

SERVICES

GALLERY

CHAT

CONTACT US

บูชาพระแก้วมรกต

บูชาพระแก้วมรกต


พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

   เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

   พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน หลักฐานที่ตรงกันระบุว่าพบครั้งแรก ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ตำบลเวียง เมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือวัดพระแก้ว เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย)

   ในปี พ.ศ. ๑๙๗๗ ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกเกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์ เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์

   หลังจากนั้น พระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้ จึงเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทางลำปางหากช้างนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า ถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่ สร้างปราสาทประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้ง

 

   ครั้นเมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบาง ก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงค์ ทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทน์ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วย


   ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบาง มาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (ลาว) ในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวราราม ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่ง เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงปัจจุบัน ส่วนพระบางได้คืนให้แก่ลาววิธีการบูชาพระแก้วมรกตเสริมดวงชะตา
     พระแก้วมรกตนั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานาน แต่ท่านทราบไหมว่ายามที่เราดวงไม่ดีหรืออยากเสริมลาภเสริมทรัพย์พระแก้วมรกตท่านก็เป็นที่พึ่งได้เช่นกัน

ให้เตรียมเครื่องบูชาดังต่อไปนี้

๑. ดอกไม้เป็นดอกบัว ๓ดอก ธูปหอมอย่างดี ๕ดอก เทียนสีผึ้งแท้หนัก ๑บาท ๑คู่

๒. พวงมาลัยดาวเรืองล้วน ๑พวง และพานเล็กใส่มะลิ ๑กำมือ 

๓. อาหารหวานคาว ก็มีไข่ต้ม ปลาทู น้ำพริกปลาร้าและขนมทองหยิบ ฝอยทอง ตามศรัทธา

๔. เงินเกินอายุเรา เช่นอายุ ๒๕ปี ให้ใส่ ๒๖บาท

      ให้ไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสร็จแล้วให้นำสิ่งของทั้งหมดไปวางไว้ ณ จุดที่ไหว้พระแก้วมรกตด้านนอก โดยให้ไหว้ในด้านที่มีรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นเคล็ดเฮงๆๆ ให้วางเครื่องอาหารคาวหวานตามที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ พวงมาลัยดาวเรืองและพานมะลิไว้รวมกัน ให้เอาเทียนสีผึ้งคู่นั้นจุดก่อนแล้วปักให้หยิบดอกบัว ๓ดอกมา แล้วจุดธูปทั้ง ๕ดอก 

แล้วจึงตั้งนโม ( ๓ จบ )
พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ 
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม 
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

" ข้าพเจ้า ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คุณพระบิดามารดา ครูบาอาจารย์ 
ข้าพเจ้าชื่อ... นามสกุล....(หากหญิงแต่งงานแล้วให้บอกว่าต่อไปว่า นามสกุลเดิมข้าพเจ้าคือ...) 
ขอถวายนมัสการ ขอบูชา ขอขมา ขอพร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หลวงพ่อพระแก้วมรกตแล้วอธิษฐานขอพร พรใดที่ข้าพเจ้าขอพระบารมี องค์พระแก้วมรกต พระเทพบิดร เทวาอารักษ์พระศาสนาและผีเมืองผีวัง จงดลบันดาลให้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ ด้วย วาละลุกัง สังวาตังวา ( ๓ จบ ) "

   แล้วนำธูปไปปัก ดอกไม้ไปวางบูชาให้ยกพานเครื่องบูชาจรดเหนือหัวแล้วกล่าวคำข้างต้นอีกครั้งและให้นำมาลัยดาวเรืองและมะลิเข้าไปไหว้ด้านในหน้าองค์พระแก้วมรกต แล้วกล่าวคาถานี้อีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีขอขอบคุณบทความจาก

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี/ คาถาครูพักลักจำ/ เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน/ www.tnews.co.th/ www.richystar.com

>> ต้องการเช่าบูชา คลิกที่นี่ได้เลย <<

โทร : 086-9914664, 095-7477690

Tags : ไหว้พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระแก้วมรกต การบูชาพระแก้วมรกต คำบูชาพระแก้ว อธิษฐานขอพรพระแก้ว คาถาบูชาพระแก้วมรกต คาถาพระแก้ว ขอพระพระแก้วมรกต เช่าพระแก้ว

view

บริการหลัก

สินค้าของเรา

พระบูชาสมเด็จองค์ปฐม

พระศรีอาริยะเมตไตรย

พระแก้วมรกต

พระพุทธสุโขทัย(นั่ง/ยืน)

พระพุทธชินราช

พระพรหมทองเหลือง

พระสีวลีเถระ

รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส

ผ้าไตรจีวรพระ

แผ่นดวงโภคทรัพย์(ทองเหลือง)

เศียรพ่อแก่(บรมครู)

ระฆังทองเหลือง

ฉัตรแขวนพระประธาน

ผอบเจดีย์ใส่พระธาตุ(อะคริลิค)

ศาลเจ้าที่จีน(ตี่จู้เอี๊ยะ)

อาสนะพนักพิง

โต๊ะธรรมาสน์

โต๊ะแต่งงาน(ตั่งรดน้ำ)

ธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์

พานพุ่มสักการะ(ผ้า/ไฟเบอร์)

อุปกรณ์สำหรับลงรักปิดทอง

ตู้บริจาคเงิน

ตู้พระไตรปิฎก

ฆ้องทองเหลือง/เหล็ก

ขันน้ำมนต์ทองเหลือง

บาตรพระสงฆ์

อาสนะผ้า(รองนั่ง)

ตะเกียงน้ำมันสแตนเลส

พวงมาลัยดาวเรือง

ดอกไม้จันทน์

กี๋มุก และพวงแก้วทองเหลือง

ผลงานที่ผ่านมา

คลิกเพื่อดูช่องทางในการติดต่อร้าน ครับ

 กลับสู่หน้าแรก

 ช่องทางในการติดต่อเรา

view